Open Text - Modul pro Prestashop 1.5 and 1.6

OpenText.jpg

Modul OpenText automaticky vkládá uživatelem definované texty do popisu produktu jako Tooltipu (popisek = Tooltip). Modul zefektivňuje webové stránky v Prestashopu. Vaše stránky budou atraktivnější pro uživatele.

- jednoduše rozšířit popisek produktu o Tooltip
- usnadnit si práci se svým webem v Prestashop
- zkrátit si čas při vkládání textu do popisu produktů
- zefektivnit vzhled webových stránek
- popisky produktu se stanou čitelnější a přehlednější

 

Cena modulu 650Kč s DPH. Pro vice indormaci nebo nabidku volejte na tel. číslo 608 12 66 74 nebo pište na email trochta(at)trochta.net

Video: 

Krátká video ukázka co všechno OPEN TEXT umožňuje.

OpenText module

Zakoupení a Licence Addonu

Addon lze zakoupit pouze na stránce http://addons.prestashop.com/.  Jednotlive funkce jsou ke zhlednutí na eshopu http://kamerovy-system.net.
Se zakoupením Addonu OpenText zakupujete i licenci používat daný Addon. Licence Addonu je pouze pro jednu doménu. Obecně lze říci, že není povoleno Addon OpenText pronajímat, půjčovat, prodávat, poskytovat podlicenci, ani ji jinak přenášet na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Trochta.net. Po zakoupení Addonu Opentext jej smíte používat pouze vy, tedy fyzická či právnická osoba, která softwarový program zakoupila a která je registrována jako uživatel. Addon nesmí používat žádná třetí strana (včetně vašich partnerských společností) bez předchozího písemného souhlasu firmy Trochta.net. V případě dotazů, kontaktujte prosím firmu Trochta.net či svého prodejce Addonu.  

instaledOpentext.jpg

 Open text module

OpenText_how_to_work_.jpg

DEFINICE SKRIPTU

Nastavení a ovládání Modulu je velice jednoduché a intuitivní. Abyste však mohli využívat všechny funkce Addonu, je potřeba znát informace z tohoto manuálu. Modul OpenText využívá podpůrné skripty, které mají svoji specifickou funkci. Tento modul automaticky vkládá uživatelem definované texty do popisku, Tooltipu (popisek = Tooltip). Vlastní definování všech proměnných vidíme v tabulce pod textem (ID 1-8). Po rozkliknutí proměnné ji můžeme upravovat a definovat tak další funkce skriptu. V současnosti jsou v Addonu dostupné 2 funkce: Tooltip a Static Text. Tyto funkce mají široké možnosti využití a lze zde nastavit mnoho kombinací.

V následující tabulce můžete vidět ukázkové proměnné, které osobně používám na svém E-shop.

FUNKCE TOOLTIP

Funkce Tooltip z anglického překladu znamená nápověda. Uživateli zobrazuje doplňující informace, vysvětluje definici či zkratku. Tooltip má 2 odlišné funkce.  

1. Definice proměnné: slovo, slova

První funkce Tooltipu vyhledá text v textovém obsahu produktu, který je definován v Addonu OpenText jako „Variable“. Přerušovaně podtrhne v textu vyhledanou proměnou „Variable“ a zobrazí Tooltip po najetí myši na podtrhnutý text.

Proměnnou můžeme definovat jako slovo (například 700TV), které se vyskytuje v popisu produktu na Vašich webových stránkách. Podrobněji popíšete funkci proměnné (zvoleného slova), která se bude zobrazovat v Tooltipu ve volném textu webových stránek. K textu lze vkládat i obrázky. Po definování proměnné a uložení jejího nastavení bude automaticky vytvořen Tooltip, který zobrazuje námi definovaný text. Ve volném textu na webových stránkách bude proměnná, na které je vytvořen Tooltip, přerušovaně podtržena.

Definování proměnné 700TV

ScriptType.jpg

Obrázek znázorňuje definovanou proměnnou ve volném textu webových stránek a zobrazení Tooltipu.  

700tdetail.jpg

2.Definice speciální proměnné: #proměnná#

Jedná se o druhou funkci Tooltipu. Zde definujeme proměnnou, která musí začínat a končit speciálním znakem #. Pro ukázku zvolíme pojem #effio_function#. Pokud je definována proměnná (Variable) pojmem #effio_function#, pro Tooltip je ještě třeba vyplnit pole Word (slovo). Zvolené slovo (word) se zobrazí místo proměnné v textu a po najetí myší se zobrazí námi definovaný Tooltip. 

tooltipSpecialniPromennna.jpg

Modul Opentext je možné implementovat do vícejazyčných zobrazení. To znamená, že si definuji jednotlivé Tooltipy pro každý jazyk zvlášť. Při definování v cizím jazyce si zvolím jazyk u položky „Word nebo HTML“ a vyplním již zmíněné položky odpovídajícím jazykem.
Tooltip is possible in the free text of web pages appear with different background colors. Select in the selection menu we have the opportunity to choose "Tooltip-Black, Tooltip-White-Blue Tooltip". It is evident that by name, we choose the background color of a Tooltip.

 Barevné zobrazení Tooltipu

Tooltip je možné ve volném textu webových stránek zobrazovat s různými barvami pozadí. Volbou ve výběrovém menu máme možnost si zvolit „Tooltip-Black,Tooltip-White, Tooltip-Blue“. Je zřejmé, že dle názvu si vybíráme barvu pozadí Tooltipu.

FUNKCE STATIC TEXT

Static Text je druhou funkcí Addonu OpenText. Modul definuje 2 statické texty: Text-Include a Text-Include-Span

Text-Include

V popisku produktu vložíme speciální proměnnou #proměnná#. Modul OpenText vloží na zvolené místo námi definovaný HTML text. Tento text je vložen jako blok (paragraf text) <p>...</p>

Text-Include-Span

V popisku produktu vložíme speciální proměnnou #proměnná#. Modul OpenText vloží na zvolené místo námi definovaný HTML text. Tento HTML kód je ohraničen elementem <span>....</span>. Námi definovaný HTML pokračuje bez odřádkování za textem.

Samozřejmostí je podpora jazykových mutací v zobrazeném produktu.

LanguageSPecialniPromena.jpg

 

 

Tags: open text, module, presta shop

Vytisknout