Vizualizace charakteristiky čerpadel

Vizualizace_Prubeh_mini.jpg

Visual Pump je program vytvořený na zakázku dle požadavku zákazníka. Visual PUMP je určen pro testování průtokových charakteristik čerpadel. U velkých čerpadel, která jsou dělána na zakázku jsou předem definovány požadavky od zákazníka. Výtlačná síla, maximální průtoky, dopravní výška a další důležité parametry. Než čerpadlo opustí výrobu je provedeno testování na testovací soustavě. Pro vyhodnocení testu byl naprogramován program "Visual Pump", který komunikuje s PLC řídicím systémem od firmy Unitronics a vytváří protokoly měření ve vícejazyčném mutaci.

Komunikace PC -> PLC je pomocí protokolu Modbus, kde PC může být program Visual PUMP nastaven jako Master nebo Slave.

Popis programu Visual Pump

 Po spuštění se ihned zahájí komunikaci s PLC. Po spuštění měření na ovládacím panelu PLC se ihned přenášejí data do programu Visual PUMP, kde dochází k jejím vyhodnocení. O stavu komunikace programu s PLC jste informování ve stavovém řádku.Po ukončení měření jsou na první stránce zobrazeny nejdůležitější data, které byly při měření naměřena.

b_800_0_16777215_00_images_clanky_37_Vizualizace_Prubeh.jpg

Tisk protokolu

Po překliknutí na druhou záložku „DataProtokolu“ a klinutí na tlačítko „Vygeneruj protokol“ můžeme, vygenerovat protokol do formátu Word. Nejprve, ale musíme vyplňit data a zvolit šablonu (jazykovou šablonu CZ, EN, RU, SK), do které chceme data vyexportovat. V počítači musí být nainstalován Word 2009 se servis packem, nebo vyšší verze, která podporuje formát docx.

b_800_0_16777215_00_images_clanky_37_Data_Protokolu.jpg

Po stisknutí tlačítka se nám vygeneruje protokol. Protokol, lze ihned vytisknout na tiskárně po stisknutí ikony tiskárna. Veškerá naměřená data se ukládají po vygenerování do souboru, který má název „ID čerpadla.pro“. Pokud při vygenerování již soubor s názvem existuje, bude automaticky přepsán !

b_800_0_16777215_00_images_clanky_37_Charakeristika_cerpadla_Word.jpg

Soubory protokolu

 Uložená data „soubory protokolu“, slouží k znovu načtení již naměřených dat a znovu vygenerování protokolu v jazykových mutací. Načtení se provádí dvojklikem na ikonu.

b_800_0_16777215_00_images_clanky_37_Soubory_Protokolu.jpg

Parametry PLC

Jsou aktuální bitové proměnné přenášeny z PLC.

b_800_0_16777215_00_images_clanky_37_Parametry_PLC.jpg 

Definice šablony

Dvojklikem na šablonu, se nám otevře ve wordu šablona, ve které můžeme upravit design protokolu.

b_800_0_16777215_00_images_clanky_37_Sablona_word.jpg 

Nejlépší postup jak vytvořit novou šablonu je pře uložit stávající funkční šablonu. Parametry, které lze použít v šabloně jsou definované v souboru „DefinicePromenychProWord.txt“.

 

Struktura adresáře „DATA“:

- Mereni: Naměřená data z PLC, která jsou uložena do souboru, pro opětovné vygenerování protokolu.

-Temp: Adresář pro dočasné data

-Template: Definice vzhledu protokolu. Word šablona

-Word: Vygenerované protokoly, kde je název souboru se skládá „Id cerpadla _ název template.docx“

Vygenerovaný protokol,z definované šablony

b_800_0_16777215_00_images_clanky_37_Vygenerovany_Protokl_Word.jpg 

Tags: C-Sharp, PLC, Unitronics, Modbus, Vizualizace

Vytisknout