Matematické představy - MATPRED

matpred.jpgPočítačový program Sluníčko byl vytvořen jako praktická část k bakalářské práci na téma - Rozvoj matematických představ sluchově postižených dětí předškolního věku. Program Sluníčko byl vytvořen pro děti se sluchovým postižením, je ale možné jej používat i u dětí intaktních.

Počítačový program Sluníčko je zaměřen pouze na matematické představy. U jiných počítačových softwarů, které jsou určeny dětem předškolního věku, je oblast matematických představ jen součástí celého komplexu činností.

 

Jednotlivé oblasti matematických představ, které rozvíjí počítačový program „Sluníčko“:

- geometrické tvary

- prostorová orientace

- doplňování logické řady

- práce s číselnou řadou

- doplňování číselné řady

matematicke_predstavy.jpg

Tags: Programy

Vytisknout