Tlakovačka - Pressure control

Tlakovacka uvodni obrazekMeření tlaku na klapkách a šoupátek má velký vliv na kvalitu výrobku. "Tlakovačka" je zařízení, které testuje jednotlivé klapky před tím, než opustí výrobní závod. Pro zkvalitnění měření byl navrhnut hardware "Pressure Control", který je postaven na procesoru Cortex-M3. Pro vizuální formu a řídící systém byla naprogramována aplikace "Pressure Show", která je napsána v programovacím jazyku C#. V "Pressure show" se nastavují jednotlivé parametry pro měření jako, minimální tlak,  měření shora, zdola, oboustranně, prodlevy a čas měření klapek, tlakové limity pro dobrý výrobek. Vyhodnocení průběhu měření je zaznamenáno do grafu a na konci jsou jednotlivá data ukládána do firemního ERP systému. Program umožňuje vytisknutí protokolu měření a šarže klapky na tiskárnu v různých jazykových mutací, které jsou s výrobkem zaslány zákazníkovi.

Hardware "Pressure Control" ovládá jednotlivé pneumatické ventily, které řídí rozvodný vzduch do tlakovačky. Velký důraz byl kladen na kvalitu měření tlaku. Vzhledem k tomu, že se provádí měření ve velkém spektru tlakových zkoušek (4-10 Bar) bylo potřeba zvolit přijatelný A/D převodník. Měření tlaku se provádí 24 Bitovým A/D převodníkem s rozlišením 0,0059mBar. V reálu víme, že převodník je zašumělí a je třeba počítat s nepřesnými hodnotami 2 řádu. Pokud posuneme 2 řády rozlišení převodníku dostáváme se na reálné rozlišení 0,59 mBar. Požadovaná kvalita měření byla stanovena na 1mBar. Operátor ovládá tlakovačku pomocí ovládacího zařízení s tlačítky START, STOP, TOTAL STOP. Měření lze také spustit a zastavit pomocí klávesových zkratek na klávesnici [mezerník = stop, CTRL+F5 = start].

  • Pressure show graph
  • Tlakovacka parametry
  • tlakovacka HW
  • Tlakovacka cely system
  • Tlakovacka schema board

Hardware "Pressure Control" je postavené na procesoru ARM Cortex-M3 STM32F100RB (128 KB Flash, 8 KB RAM in 64 pin LQFP). Program je psán v programovacím jazyku C ve vývojovem prostředí Atollic True studio. Jednotlivé manuály a schéma tlakovačky si lze stáhnout v příloze.

Video ukázka:

Video je pořízené přímo ve firmě, kde dochází k testování klapek.

Tlakovacka vizualizace

Vytisknout