Bioplynová stanice - Vizualizace

VizualizationOne_Fail.jpgVizualizace bioplynové stanice zjednodušuje a zpřehledňuje veškeré činnosti související s řízením Bioplynové stanice. Nejen, že zobrazuje a zapisuje údaje z centrálního PLC, ale také zaznamenává veškerá data k dalšímu zpracování a vyhodnocování jednotlivých výsledovek za určité období. V důsledku jakékoliv závažné chyby posílá vizualizační program "VisualisationOne" na předem definovaná telefonní čísla popis chyby. VisualisationOne je napsán v programovacím jazyku C#. 

VisualisationOne běží na klasickém PC s operačním systémem Windows. Ovládání a manipulace programu je velice jednoduchá a intuitivní. Zapojení jednotlivých periferií a její komunikace mezi jednotlivými přístroji je zobrazeno na obrázku.

 SchemaPLC PC

 

VisualOne komunikuje s PLC Siemens Simatic S7-300 pomocí ethernetového připojení s protokolem TCP/IP. Přenos datového bloku z PLC do PC trvá 8ms. Maximální délka paketu s daty je 220 byte. V programu je definováno přes 1000 proměnných, které jsou zobrazeny v programu. Část těchto proměnných se využívá k vyhodnocení podmínek pro grafickou vizualizaci jednotlivých komponent. Chyba, nebo překročení zvolené hodnoty je komponenta zvýrazněna červeně. Pokles hodnoty pod minimální hodnotu může být hodnota °C a text podbarveno modře. Těchto podmínek může být pro danný stav hodnoty více. Zpracováná data z PLC jsou optimalizována. U více jádrových procesorů se využívá všech procesorů pro výpočet, tímto jsme snížili časovou hranici  zobrazování dat na formuláři na cca 20ms. Proto se vizualizace hodí pro rychlé procesní vizualizace. Je třeba brát v úvahu další připojené komponenty do PLC. Proto se po přečtení paketu z PLC nechává 150ms (hodnotu 150ms lze změmit) čas pro tyto účely. Byla testována časová prodleva 0 ms a vše fungovalo v pořádku. Musíme, ale brát v úvahu, že zařízení od Siemens čte paket z PLC v intevalu 50 - 1000ms.

 • Untitled
 • Hydrolyza
 • Hydrolyza PLanPlneni
 • Hydrolyza LF1 Servis
 • Hydrolyza Zpracovani
 • Hydrolyza LF1 Krmeni
 • PřehledPřehled
 • HydrolýzaHydrolýza
 • HydrolýzaPlán plnění
 • ServisServis
 • ZpracováníZpracování
 • KrmeníKrmení

Program VisualisationOne běží nonstop a v době kdy se systém řídí sám jsou operátoři o chybách jak již bylo zmíněno informování pomocí sms. Po příchodu do práce, ale musí být srozuměny s aktualními informacemi o stavu v jejich nepřítomnosti. K těmto účelům souží grafy. Na úvodní obrazovce vidí průběh aktuálního dne. Samozřejmě se lze velmi jednoduše podívat na průběh v předchozích dnech. V programu si lze definovat své vlastní grafy a přiřadit si je na obrazovku pro rychlé spuštění. Velmi oceněnou funkcí operátorů je rychlá análýza chyby jednotlivých součástí bioplyné stanice. Chyba je v systému zobrazena červeně a po 2 x kliknutí na komponentu v programu se otevře dokument word, v němž jsou popsány elektroinstalace, části technické dokumentace, umístění v areálu, kontakty na servisní firmy a dokumentace k jednotlivým zařizením. Samozřejmostí je úprava dokumentu a způsob jak odstranit nejčastějších chyby, které byly způsobeny v sytému. Návod na odstranění chyb v systému jsou průběžne dopisovány.

 

 • RozdelovacTeplaHKV1
 • FermentorBS1
 • SeparaceSep
 • LF1 Hydrolyza
 • Motohodiny
 • Historie
 • Rozdělovač tepla HKV1Rozdělovač tepla
 • FermentorFermentor
 • SeparaceSeparace
 • GrafGraf LF1
 • MotohodinyMoto hodiny
 • Alarm historieAlarm historie

Program "VisualisationOne" pro řízení bioplýné stanice využívá frameworku VisualOne vyvynuté firmou Trochta.Net, který lze aplikovat pro řízení vašich sýtémů.

Video: 

Video bylo pořízené vzdáleném připojením k VPN a nahráváním snímané obrazovky. Přenos dat byl tedy limitován propustností internetové síťě, která v dané lokalitě není dostačující pro přenos obrazu, proto dochází k zasekávání obrazu.

Bioplynka vizualizace

VisualOne komunikuje s PLC systémy

 • Řídicí systém Simatic S7-200 pomocí komunikačního ethernetového rozhraní
 • Řídicí systém Simatic S7-300 pomocí komunikačního ethernetového rozhraní
 • Řídicí systém Simatic S7-400 pomocí komunikačního ethernetového rozhraní

Hlavní vlastnosti vizualizačního frameworku "VisualOne":

 • Barevné rozlišení hodnoty za definovaných podmínek
 • Animaci obrázku za předem definovaných podmínek
 • Vyhodnocení podmínek z výrazu z proměnných, které jsou definovány v PLC
 • Při změně hodnoty proměnné nebo stavu, lze spustit C# script
 • Do vizualizace lze zařadit vlastní C#, VB, C++ kód
 • Intereaktivní práce z Excelem, Wordem (export dat, generování dokumentů)
 • Načítání definice proměnných z Excelu (přepočet, podmínky, ...)
 • Zasílání sms alarmu, popřípadě dalších sms zpráv přes GSM modul nebo webovou service, popřípadně pres sms bránu
 • Ukládání dat a nastavení do MySQL databáze
 • Přepočet hodnot
 • Zobrazení jednotky k hodnotě
 • Editovat hodnoty

Vytisknout